Arbetstagaren – Ibruktagande av Eazybreak tjänsten

 1 Kort om Eazybreak

Eazybreak är ett smidigt sätt att betala för en anställningsförmån (lunch, motion, arbetsresa, kultur, massage, tandvård). Innan du kan använda betalsättet

 • fastställer din arbetsgivare de användningsregler för era anställningsförmåner i Eazybreak Tjänsten vilka du ska följa när du använder betalningssättet.
 • registrerar din arbetsgivare dina användaruppgifter i Eazybreak Tjänsten (öppnar ett användarkonto för dig).

Du får elektroniska användarrättigheter till ditt förfogande. Om du betalar en del av förmånen själv, debiteras din självriskandel av förmånen på det sätt som fastställts av din arbetsgivare:

 • som lönedebitering enligt hur du använt förmånen eller
 • genom att betala din självriskandel till Eazybreak plånboken i nätbanken på förhand

För en betalningstransaktion behöver du bara en mobiltelefon. Tjänsten fungerar med alla mobiltelefonmodeller. När du har användarrättigheter på ditt konto, gör du betalningen med din mobil och visar mobilsedeln (betalningskvittot) vid kassan.

Du kan även betala din lunch med Eazybreaks kontaktlösa betalning, ifall restaurangen har en kontaktlös betalterminal och ditt användarkonto är kopplat till en Eazybreak- betalningsidentifierare. Fråga mer av din arbetsgivare.

 • Ladda ned den avgiftsfria Eazybreak-applikationen i din smarttelefon. Märk att alla telefonmodeller och operativsystem inte stöder tjänsten. Använd alltid den nyaste applikationsversionen.

 Download_on_the_Mac_App_Store_Badge_US-UK_165x40   google-play-badge

 • Spara Eazybreak telefonnumret 18171 i dina kontaktuppgifter för sms-betalningar.

2 Användarkonto

2.1 Ibruktagande av användarkontot

Aktivering      VIDEO

Du får anvisningar om ibruktagandet av Eazybreak-kontot till din e-post från [email protected]. Om du inte kan hitta e-postmeddelandet kontrollera också skräpposten.

Inloggning

Logga in på ditt användarkonto eller i din applikation (iOS, Android) med de inloggningsuppgifter du fått via e-post, din e-postadress fungerar som ditt användarnamn. Godkänn användarvillkoren och ange ditt mobilnummer (obligatoriskt).

Byt ditt lösenord när du loggat in på ditt användarkonto för första gången. Om du har glömt ditt lösenord, välj Unohditko salasanasi (Glömt ditt lösenord?) på inloggningssidan – du får anvisningar till din e-post för att byta lösenordet.

Om inloggningen misslyckas på nätkontot eller i applikationen

 • skriv ditt användarnamn och lösenord, kopiera inte informationen. Om du kopierar kan överlopps tecken (t.ex. mellanslag) kopieras. Använd Näytä salasana (Visa lösenord) i applikationen.
 • ändra lösenord på inloggningssidan med hjälp av Unohditko salasanasi? (Glömt ditt lösenord?)- tjänsten.
 • stäng och öppna applikationen/webbläsaren igen och prova logga in igen. Använd Näytä salasana (Show password) -tjänsten.
 • prova att logga in på en annan webbläsare eller en annan terminal.
 • töm webbläsarens historik. Gamla inloggningsuppgifter kan störa inloggningen.

Ändra lösenord

Vi rekommenderar att ändra lösenordet tillräckligt ofta.

Användarvillkor

Du får elektroniska förmåner till ditt förfogande när du godkänt villkoren för användning av betalningssättet. Registerbeskrivningen och användningsvillkoren ser du till höger i nederkanten på ditt aktiverade användarkonto. De övriga avtalen om Eazybreak Tjänsten ingås mellan din arbetsgivare och Eazybreak Oy.

Dina kontouppgifter

Kontrollera att de uppgifter som din arbetsgivare angett är rätt på ditt konto. E-postadressen fungerar som ditt användarnamn som endast kan ändras av din arbetsgivare.
Mobiltelefonnummer behövs för användning av tjänsten och mobilsedeln levereras till det givna mobiltelefonnumret. Företagsnummer (t.ex. 010-nummer) –  ange nummer, om du använder vidarekoppling mellan telefonnumren.

Mobilsedeln skickas alltid till ditt egentliga mobiltelefonnummer.

NFC-koden (endast vid lunchbespisning) ska fyllas i, om ditt företag använder Eazybreak kontaktlös betalning. NFC- koden används för att koppla ihop Eazybreaks kontaktlösa betalning och dina kontouppgifter. Spara din 5 eller 6 tecken långa identifieringskod (hittas på ditt klistermärke, tag el. dyl.) i dina användaruppgifter, så kan du använda kontaktlösa betalningsmetoden. Hoppa över detta avsnitt, ifall ditt företag inte använder kontaktlös betalningsmetod. Läs mer om kontaktlös betalning.

2.2 Nedladdning av förmånerna

Du får förmånerna till ditt förfogande på det sätt som arbetsgivaren specificerat. Förmånen distribueras till ditt konto när du aktiverat ditt användarkonto (om din arbetsgivare specifierat så) och 1. dagen i varje distributionsmånad.

2.3 Självriskandel

Din arbetsgivare definierar hur din självriskandel debiteras:

 • som lönedebitering enligt din arbetsgivares principer
 • du betalar självriskandelen som nätbetalning i förhand (nätbank, kreditkort) i applikationen eller via nätkontot med Siirrä rahaa lompakkoon (överför pengar till Eazybreak- plånboken)- funktionen. Se mer 2.4.

2.4 Eazybreak- plånbok

Eazybreak- plånbok (Wallet, Lompakko) används

 • när du betalar din självriskandel av arbetsgivarförmånen via nätbetalning (se 2.3)
 • till extrabetalningar av lunch, vilka överskrider summan, som din arbetsgivare fastställt för lunchbetalningar. Du kan bara göra extrabetalningar av lunch ifall din arbetsgivare tillåter extrabetalningar från plånboken för lunch- eller avtalslunchförmån.

För över pengar till plånboken: Du för över pengar till plånboken i applikationen eller på nätkontot via funktionen Överför pengar till plånboken (Siirrä rahaa lomakkoon / Transfer money to wallet).

 • Ange eurosumma och betala. Checkout fungerar som betaltjänst (0800 552 010, mailto:[email protected])
 • Gå vidare till nätbanken, eller betala med kreditkort.
 • Följ instruktionerna under betalningen. Returnera till Eazybreak- tjänsten, så att pengarna överförs till ditt Eazybreak kontos plånbok. I störningssituationer kan det ta upp till 3-4 dygn för dina pengar att överföras till plånboken. Alternativt returnerar Checkout din betalda summa till ditt bankkonto. I oklara situationer, vänligen kontakta Checkouts kundtjänst.

Pengarna dras av från plånboken: Då du använder dina förmåner, minskar också saldot i plånboken (självriskandelen, extrabetalningen). Plånbokens saldo är gemensamt för alla förmåner, vars självriskandel du betalar i förhand. På ditt användarkonto ser du rapporter på självriskandelen och/eller extrabetalningar för luncher som gjorts från din plånbok.

Extrabetalningar från plånboken: Din arbetsgivare kan tillåta extra betalningar från plånboken för Eazybreak lunch- och/eller avtalsluncher. I detta fall kan du höja priset på dessa betalningar upp till 50€. Den summa som överskrider lunchförmånens värde dras från din Eazybreak plånbok.

Extrabetalningar från plånboken är endast tillåtna för lunchbetalningar i personligt bruk under arbetsdagen. Extrabetalningarnas syfte är att möjliggöra att du kan ifall du vill, köpa en dyrare lunch och utnyttja arbetsgivarens stöd smidigt på ett betalsätt.

Exempel på extrabetalning från plånboken:
Företag A erbjuder sina arbetstagare Eazybreak- lunchförmån för 10,70 € / arbetsdag med 75% självriskandel som dras av från lönen. Företag A tillåter extrabetalningar från plånboken, och dagliga lunchbetalningens maxvärde är 10,70 €. 

Arbetstagare Minna gör en 14,00 € lunchbetalning för hemlevererad lunch. Upp till 10,70 € behandlas som lunchförmån. Minnas självriskandel av denna är 8,03 €, vilken företaget drar av från Minnas lön. 10,70 € och 14,00 € skillanaden, 3,30 € minskar från Minnas plånbok, och då blir Minnas totala andel av 14,00 € betalningen 11,33 €. Företagets andel förblir 2,67 €.

Returnering av pengarna i plånboken: För returnering av pengar i plånboken drar vi av avgift enligt vår prislista. Vi kan inte göra delreturneringar.

2.5 Mobilapplikationen

Läs instruktionerna för Eazybreak- mobilapplikationen här (på finska).

2.6 Ditt nätkonto

Idag (Tänään)

På sidan ser du i realtid de förmåner du har till ditt förfogande. För över pengar till plånboken (Siirrä rahaa lomakkoon / Transfer money to wallet) är endast i bruk om du betalar din självriskandel som nätbetalning eller din arbetsgivare tillåter extrabetalningar av lunch med hjälp av plånboken (se 2.4). Med Hae toimipaikkoja (Sök verksamhetsställen)- funktionen kan du leta efter ställen där du vill betala. Med Vain sopimuspaikat (Endast avtalsställen)- funktionen hittar du verksamhetsställen, som din arbetsgivare har valt som avtalsställen (om du använder t.ex. avtalslunch- eller massageförmån). Suosikkisi (Dina favoritställen) formas automatiskt av de ställen är du betalar oftast.

Med Maksa (Betala)- funktionen kan du genomföra betalning till det valda stället via ditt nätkonto.

Förmåner och betalningar (Edut ja maksut)

I rapporten ser du ett månadssammandrag av de förmåner som du använt, din självriskandel samt arbetsgivarens andel.

Om du betalar en del av förmånen själv, debiteras din självriskandel av förmånen på det sätt som fastställts av din arbetsgivare.

 • som lönedebitering beroende på hur du använt förmånen eller
 • genom att betala din självriskandel i nätbanken på förhand med Eazybreak Plånbok (Lompakko) funktionen

Händelser (Tapahtumat)

Händelser på kontot: tillagda och borttagna förmåner, plånbokens händelser samt dina genomförda betalningar och annullerade betalningar.

3 Eazybreak-handlare

Du känner igen en Eazybreak-handlare på klisteretiketten vid kassan eller på verksamhetsställets dörr.  Eazybreak-verksamhetsställen har listats på Eazybreaks hemsida, ditt användarkonto, och de närmaste handlarna hittar du i din mobilapplikation.

Om du använder avtalsbaserade sedlar, t.ex. avtalslunchsedlar, specificerar din arbetsgivare de handlarställen där du kan betala med dina sedlar. Era avtalsställen hittar du på ditt Eazybreak-konto och de närmaste handlarna i din mobilapplikation.

4 Bra att veta

Observera följande när du betalar:

Lunch
Du använder: Eazybreak Lounas

Din betalnings standardvärde bestäms av din arbetsgivare. Du kan ändra värdet på en betalning, dock kan den inte under- eller överskrida minimivärdet som är definierat av beskattaren. Din arbetsgivare kan ta i bruk Eazybreak Plånbok (Lompakko)- funktionen, med vilken din lunchbetalning kan vara upp till 50 €. Om du har både lunch- och avtalslunchförmån, väljer Eazybreak automatiskt lunchförmån som betalsätt vid andra restauranger än dina avtalsrestauranger.

Du kan göra flera lunchbetalningar under samma dag, ifall din arbetsgivare tillåter detta. Om du gör t.ex. 2 betalningar, visa då två olika mobilsedlar vid kassan.

Avtalslunch
Du använder: Eazybreak Sopimusounas

Din arbetsgivare har för er lunchmåltid valt en avtalsmåltidsmodell, där lunchens pris har på förhand avtalats i Eazybreak Tjänsten. Du kan betala med sedeln bara på era avtalsställen.Din arbetsgivare kan ta i bruk Eazybreak Plånbok (Lompakko)- funktionen, med vilken din lunchbetalning kan vara upp till 50 €. Om du ändrar sedelns värde, kan du inte underskrida Skatteförvaltningens årliga minimivärde eller överstiga avtalspriset. Om du använder både lunch- och avtalslunchförmån, använder Eazybreak automatiskt avtalslunchförmånen i en avtalsrestaurang.

Du kan göra flera lunchbetalningar under samma dag, ifall din arbetsgivare tillåter detta. Om du gör t.ex. 2 betalningar, visa då två olika mobilsedlar vid kassan.

Arbetsresa
Du använder: Eazybreak Työmatka, Eazybreak Sopimustyömatka eller Eazybreak Combo

Du kan betala med Eazybreak Combo om din arbetsgivare tillåter det för Arbetsresa.
Du kan betala med Eazybreak Sopimustyömatka (avtals arbetsresa ) förmånen på de avtalsställen, som din arbetsgivare har valt ut på förhand.

Motion
Du använder: Eazybreak Liikunta, Eazybreak Liikunta ja Kulttuuri eller Eazybreak Combo
Du kan betala med Eazybreak Combo om din arbetsgivare tillåter det för Motion.

Kultur
Du använder: Eazybreak Liikunta ja Kulttuuri eller Eazybreak Combo
Du kan betala med Eazybreak Combo om din arbetsgivare tillåter det för Kultur.

Massage
Du använder: Eazybreak Hyvinvointi:Hieronta eller Eazybreak Combo (Hieronta)
 Du kan betala med Eazybreak Combo om din arbetsgivare tillåter det för Massage.

Tandvård
Du använder: Du använder: Eazybreak Hyvinvointi:Hammashoito eller Eazybreak Combo
Du kan betala med Eazybreak Combo om din arbetsgivare tillåter det för Tandvård.

Eazybreak Combo

Med Eazybreak Combo förmånen kan du betala för motions-, kultur- massage-, tandvård eller arbetsresetjänster. Själva mobilsedeln syns (på finska) Arbetsresa, Motion, Kultur, Tandvård eller Massage  (alltså inte Combo), enligt vilken produkt eller tjänst du betalar för.
Märk att din arbetsgivare väljer de förmåner som du kan betala för med Combo- förmånen, samt definierar det årliga maxvärdet som du kan använda till varje förmånstyp (t.ex du får årligen 400€ comboförmån, av vilka du kan använda högst 400€ till motion eller kultur, högst 300€ till arbetsresor och högst 100€ till massage).

 

5 Betalning

Betalning med applikationeniOS maksa liikunta

 • Logga in i applikationen med dina användarkoder.
 • Välj i listan det verksamhetsställe som du vill betala till.
  • Suosikit (Favoriter): Tjänsten kommer ihåg ställen, i vilka du oftast betalat.
  • Lähimmät (De närmaste): De handlare som ligger närmast baserat på din position.
  • Sopimukset (Avtal): De avtals det verksamhetsställe som ligger närmast baserat på din position.
 • Kontrollera betalningens uppgifter.
  • Arvo (Värde) : Ange betalningens värde.
   I iOS ja Android- applikationer kan du ändra priset också med +/- knapparna.
 • Bekräfta med Maksa (Betala) –knappen.
 • Du får mobilsedeln  på skärmen i din mobil. Visa upp den vid kassan inom 15 minuter.

Betalning via ditt nätkonto

 • Logga in på ditt Eazybreak-användarkonto med dina koder.
 • Välj det verksamhetsställe på Tänään (Idag) -sidans lista dit du vill betala. Använd vid behov Sök verksamhetsställen-funktionen.
 • Välj vid verksamhetsstället Maksa (Betala) – knappen. Bekräfta betalningen med Maksa (Betala) –knappen
  • Arvo (Värde): Betalningens värde, sänk värdet vid behov
 • Du får mobilsedeln som ett sms i din mobil. Visa upp den vid kassan inom 15 minuter.

Betalning med sms

 • Skriv verksamhetsställets kod och betalningens värde efteråt, separera uppgifterna med ett mellanslag (t.ex. A850 25.50).
 • Skicka SMS till Eazybreak-beställningsnummer 18171.
 • Du får mobilsedeln, dvs. betalningskvittot, som ett sms i din mobil. Visa upp den vid kassan inom 15 minuter.

 

Du kan betala avgiften med smarttelefon applikationen, från ditt nätkonto eller med ett sms-meddelande. Sms- betalningen är avgiftsfri för dig. De förmånstyper och regler som ditt företag väljer påverkar vilka uppgifter du ska ge vid betalning och vilka uppgifter som visas på mobilsedeln.

Mobilsedelns, dvs. betalningskvittots, utseende skiljer sig lite beroende av telefonmodell. Uppgifterna på sedeln är ändå alltid de samma. Mobilsedeln är alltid finskspråkig.

Visa betalningskvittot för ditt inköp vid kassan. Vid kassan kontrolleras mobilsedelns uppgifter och riktighet. På Android- och iOS-applikationernas mobilsedel finns ett animerat element, som kassan kontrollerar.

Viktigt: Mobilsedeln (betalningskvittot) är endast i kraft i 15 minuter från den stund, då du trycker på Maksa (Betala)- knappen i applikationen, i webb-tjänsten eller skickar SMS till numret 18171. De sedlar som används för betalningen avdras genast från dina användarrättigheter och betalningen överförs samtidigt till handlarens försäljning. Utför betalningen med mobilen först när du är säker på att du kan använda sedeln inom 15 minuter. Gör inga testbetalningar. Annullering av en sedel bör göras under samma dag som betalningen är gjord. Eazybreak garanterar inte att en onödig betalning kan återkallas.

Viktigt: Eazybreak- betalsättet kan också allt oftare genomföras i nätbutik. Betalningen genomförs då i nätbutiken, inte med mobiltelefon. Läs försäljarens instruktioner på nätbutikens webbsida.

Bekanta dig också med av följande aviseringar: Betalning med Eazybreak (på finska), Störningssituationer vid betalning och videor (på finska och engelska).
Betalning med Eazybreak: VIDEO

6 Kontaktlös betalningEazybreak-maksupääte-tägin-luku

Du kan även betala din lunch med Eazybreaks kontaktlösa betalning ifall restaurangen har en kontaktlös betalterminal och ditt användarkonto är kopplat till en Eazybreak- betalningsidentifierare. Du får din Eazybreak- betalningsidentifierare (tag eller klistermärke) av din arbetsgivare. Betalningsegenskapen kan också ha kopplats till någon annan identifieringsmetod som används inom ditt företag (t.ex. passerkort el. dyl.)

 • Om du använder Eazybreak- identfierare (klistermärke eller tag), spara identifieringskoden (5-6 tecken) i dina Eazybreak- kontouppgifter (NFC- kod), och efter detta kan du använda kontaktlösa betalningsmetoden.
 • Betalterminalen finns vid restaurangens kassa, för din identiferare till terminalens avläsningsomrde. I vissa betalterminaler väljer du via touch-screen priset på din lunch. Betalterminalen meddelar om betalningen lyckades eller inte.
 • Om betalningen misslyckas, betala med mobilsedel eller annat betalsätt.

Både lunch- och avtalslunchförmån kan betalas med kontaktlös betalning. Ifall betalterminalen inte ber om pris, används di förmåns standardvärde eller värdet för avtalslunchen. Läs mera om kontaktlös betalning.

7 Support

7.1 Din arbetsgivares support

För din arbetsgivares egen Eazybreak-support ansvarar ditt företags Eazybreak-administratör, -upprätthållare eller annan namngiven support. Kontaktuppgifterna hittar du på ditt användarkonto (Käyttäjätuki). Kontrollera också om din arbetsgivare har egna företagsspecifika instruktioner om anställningsförmåner och Eazybreak-betalningssättet.

 Vänd till din arbetsgivare bl.a. i följande frågor:

 • regler och anvisningar som berör dina anställningsförmåner
 • öppnande / stängande av användarkontot
 • stängning av användarkontot och andra ärenden som har att göra med radering av konto
 • de förmånstyper som ditt företag använder, företagsspecifika anvisningar och verksamhetsmodeller
 • avtalsförmånens användningsställen och avtalspriser (Ifall din arbetsgivare har valt avtalsbaserade förmåner)
 • I bruktagande av Eazybreak- plånboken vid extrabetalning av luncher

7.2 Anvisningar i användarkonto

 Ditt användarkonto har täckande allmänna anvisningar.

7.3 Problemtillfällen

Bekanta dig också med aviseringar för problemtillfällen.

7.4 Eazybreak-support

Eazybreak-supporten hjälper bl.a. i följande ärenden:

 • användning av tjänsten och förmånerna
 • eventuella problemsituationer vid användning av förmånerna
 • tekniska problemsituationer

Kontaktuppgifter:
Telefon 0207 40 2730, vardagar kl. 8-17
E-post: [email protected]