Arbetstagaren – Problemtillfällen

1 Allmän information

Här hittar du svar på dina problemsituationer vid betalning med Eazybreak. Du kan också kontakta vår Help Desk.

Problemsituationer vid aktivering av konto eller e-post

E-post   

Du får från adressen [email protected] dina inloggningsuppgifter till din e-postadress. Om du inte hittar e-posten, kontrollera

  • skräpkorgen
  • hittar du e-post med avsändaren [email protected], sök i din e-post med sökordet [email protected]
  • med din arbetsgivare, att ditt konto har öppnats, och vilken e-post adress som har använts.
  • din arbetsgivares möjliga regler för er e-post server

Din arbetsgivare kan öppna ett konto till dig eller skicka till din e-post nya inloggningsuppgifter med Muistuta palvelusta- funktionen.

Inloggning Ifall du inte kan logga in på ditt användarkonto/applikation

  • rensa webbläsarens historik. Gamla inloggningsuppgifter kan störa inloggningen.
  • stäng och öppna webbläsaren/applikationen igen och prova logga in pånytt.
  • skriv användaruppgifterna och lösenordet, kopiera inte texten. Kopiering kan medföra överlopps tecken före eller efter rätta uppgifter.
  • prova logga in via en annan webbrowser eller en helt annan terminal.
  • ändra lösenord via inloggningssidans Unohditko salasanasi? (Glömt lösenord?)- tjänsten

3 Problem vid betalning

Av Eazybreak Tjänsten oberoende problemsituationer som beror t.ex. på dina kontouppgifter, din mobiltelefonanslutning, din mobiltelefons inställningar, ditt förmånssaldo, din operatörs störningssituation, felaktiga betalningar eller annat motsvarande. Eazybreak- tjänsten ger felmeddelande ifall möjligt.

Jag har betalat med iOS/Android- applikation tidigare idag, men mobilsedeln, alltså kvittot har försvunnit?
Eazybreak- mobilsedeln skall kontrolleras vid kassan inom 15 minuter från den stund, då du tryckt på “Maksa” (Betala)- knappen i applikationen. Efter 15 minuter är sedeln inte längre i kraft och försvinner från applikationen. Kassapersonalen har ingen skyldighet att acceptera betalningar, som gått ut.

Själva betalningen blir inte automatiskt annullerad från ditt Eazybreak- konto, även om mobilsedeln inte längre är i kraft. Om kassören inte vill acceptera din betalning, bör du annullera sedeln själv under samma dag. Om du inte annullerar betalningen, minskar summan normalt från ditt Eazybreak- konto. Eazybreak kundservice och kassapersonalen kan annullera betalningar, som inte använts i tid.

Jag har betalat med Windows applikation /SMS /webb-applikation, men kassapersonalen säger att min betalning har gått ut?

I betalningar genomförda med Windows applikation / SMS / webb-applikation syns sedelns giltighetstid, som kassapersonalen kontrollerar. Eazybreak- mobilsedeln skall kontrolleras vid kassan inom 15 minuter från den stund, då du tryckt på “Maksa” (Betala)- knappen i applikationen eller skickat SMS. Efter 15 minuter är sedeln inte längre i kraft och försvinner från applikationen. Kassapersonalen har ingen skyldighet att acceptera betalningar, som gått ut.

Själva betalningen blir inte automatiskt annullerad från ditt Eazybreak- konto, även om mobilsedeln inte längre är i kraft. Om kassören inte vill acceptera din betalning, bör du annullera sedeln själv under samma dag. Om du inte annullerar betalningen, minskar summan normalt från ditt Eazybreak- konto. Eazybreak kundservice och kassapersonalen kan annullera betalningar, som inte använts i tid.

Jag har utfört betalningen, men jag får inte mobilsedeln i min mobil?
Försök göra betalningen en gång till, men kontrollera först nedanstående. Annars betala med annat betalningssätt.

Användarkonto Har du aktiverat ditt användarkonto och godkänt tjänstens användarvillkor? Du har ingen betalningsrätt före detta.
Förmåner Har du aktiverat ditt användarkonto och godkänt tjänstens användarvillkor? Du har ingen betalningsrätt före detta.
Självrisk Betalar du självriskandelen i förväg genom nätbetalning? Du kan inte använda förmånerna innan du har betalat självriskandel. Du kan betala självriskandelen via applikationen eller nätkontot. (obs. Gäller inte ifall din självrisk debiteras från din lön.)
Mobiltelefon nummer Är ditt mobiltelefonnummer på ditt Eazybreak-användarkonto rätt t.ex. 358401234567.
Vidarekoppling Använder du vidarekoppling mellan ditt företagsnummer och din mobiltelefon? Lägg till ditt företagsnummer (t.ex. 010, 020) i punkten Företagsnummer i dina användaruppgifter.
DualSIM Har du DualSIM i din mobiltelefon? Tjänsten kan skicka meddelandena enbart till ett och valt anslutningsnummer, som du sparar på ditt användarkonto som Mobiltelefon. Företagsnummer är endast avsett för företagsnummer/vidarekoppling.
MultiSIM Använder du MultiSim? Tjänsten fungerar bara i din primära mobiltelefon.
18171 Är Eazybreak-telefonnummer 18171 rätt i  mobilens adressbok (för SMS-betalning)?
SMS Är sms-minnet i din telefon fullt? Ta bort onödiga gamla meddelanden från din telefons minne.
Avtal Har ditt företag ett giltigt avtal med verksamhetsstället i fråga? Du hittar uppgifterna på ditt användarkonto eller i applikationen.  Du kan betala med avtalsförmån först när din arbetsgivare ingått ett separat avtal med handlaren på Eazybreak Tjänsten.
Nätförbindelsen Har du förlorat telefon- eller dataförbindelsen? Försök betala igen när du befinner dig i ett område där nätförbindelsen fungerar. Byt datanät (telefonens nät/Wifi) eller prova andra betalningskanaler (applikation/SMS/webb).

Jag har glömt mobilen hemma. Hur kan jag göra min betalning?
Du kan utföra transaktionen med vilken smarttelefon som helst (t.ex. din kollegas smartphone) genom att logga in i applikationen med dina inloggningsuppgifter. Alternativt betala på annat betalningssätt.

Jag har redan gjort betalningen, men jag kan inte använda den?
Sedeln ska återkallas under betalningsdagen. Eazybreak ansvarar inte för felaktiga betalningar och garanterar inte att man kan återkalla onödiga betalningar eller betalningar som gjorts på ett felaktigt sätt. Ring till vår support under samma dag (vardagar kl. 8-17) så kontrollerar vi om det är möjligt att återkalla betalningen. Under andra tider kan återkallelsen göras endast av handlaren. Vi kan inte återkalla betalningar som gjorts föregående dag.

Jag har i misstag gjort betalningen till fel verksamhetsställe?
Sedeln ska återkallas under betalningsdagen. Eazybreak ansvarar inte för felaktiga betalningar och garanterar inte att man kan återkalla onödiga betalningar eller betalningar som gjorts på felaktigt sätt. Ring till vår support under samma dag (vardagar kl. 8-17) så kontrollerar vi om det är möjligt att återkalla betalningen. Under andra tider kan återkallelsen göras endast av handlaren. Vi kan inte återkalla betalningar som gjorts föregående dag.

Jag har i misstag använt fel pris vid betalning?
Vi korrigerar inte betalningar som gjorts med fel summa. Betala differensen med annat betalningssätt.

Jag har fått två likadana mobilsedlar i min mobil, trots att jag bara betalade en gång?
På grund av din mobilapparats läge eller en störningssituation i den har din operatör levererat samma sedel flera gånger. Om sedlarna är identiska behöver du inte oroa dig. Vi har endast tagit ut en sedel från ditt användarkonto. Handlaren kan godkänna din sedel bara en gång.

4 Tekniska störningssituationer 

Tekniska störningssituationer beror på tekniska problem i Eazybreak Tjänsten eller en omfattande problemsituation i din sms-operatörs tjänster. Du kan alltid prova andra betalningskanaler (SMS/applikation).

Om kassapersonen överlämnar den köpta varan eller tjänsten utan verifierad mobilsedel.
Handlaren kan registrera din betalning i Eazybreak Tjänsten i efterhand. Ge handlaren ditt telefonnummer, namn och företag och styrk din identitet. Uppgifterna ska antecknas klart så att försäljningen kan korrigeras i efterhand.

Om kassan kräver en verifierad betalning.
Använd ett annat betalningssätt.

5 Problemsituationer vid kontaktlös betalning

Beror på t.ex. ditt icke aktiverade betalnings-id, betalningsterminalens tekniska problem, restaurangens nätproblem.

Mitt betalnings-id har försvunnit eller gått sönder?
Ta omedelbart bort id:s uppgifter från ditt konto. Be din arbetsgivare om ett nytt id och spara det nya id:ets NFC-kod i dina användaruppgifter.

Den kontaktlösa betalterminalen tar inte emot min betalning, vad ska jag göra?
I de flesta fall ger betalterminalen instruktioner vid en misslyckad betalning. Läs instruktionerna på betalterminalen. Om kontaktlös betalning inte fungerar, betala med mobilsedeln eller annat betalningssätt.

Användarkonto Har du aktiverat ditt användarkonto och godkänt tjänstens användarvillkor? Du har ingen betalningsrätt före detta.
Betalnings-id Har du aktiverat ditt betalnings-id? Är ditt betalnings-id okänt?
Betala med mobilsedeln eller annat betalningssätt eller
– spara ditt betalnings-id:s kod i ditt användarkontos uppgifter.
– se till att du har inte andra taggar nära ditt betalnings-id (parkeringstillstånd, passerkort, etc.).
Avtal Din arbetsgivare har inget avtal med handlaren? Du kan inte betala med Eazybreak-betalningssättet. Betala med annat betalningssätt.
Betalterminalen Betalterminalen är trasig och läser inte mitt kontaktlösa betalnings-id?
Betala med mobilsedeln.