Eazybreak-verkkosivuston tietosuojaseloste

EAZYBREAK-VERKKOSIVUSTON TIETOSUOJASELOSTE
Versio 01.03.2019 

1. Rekisterin nimi

Eazybreak-verkkosivuston käyttäjärekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Eazybreak Oy (jäljempänä “Eazybreak” tai ”me”)
Y-tunnus 2304493-8
Kutomotie 16
00380 Helsinki

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Teija Ritari ([email protected])

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme asiakkaita koskevia henkilötietoja ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Varmistamme aina, että meillä on vähintään yksi lainmukainen käsittelyperuste olemassa. Pääasiallisesti käsittelemme henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

Palveluidemme toimittaminen. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja palveluiden toimittamiseen ja sopimusvelvoitteiden täyttämiseen liittyen. Verkkosivuillamme käsittelemme ensisijaisesti henkilötietoja liittyen asiakaspalautteeseen. Tämän osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on sopimuksen täyttäminen ja valmistelu sekä oikeutettu etumme.

Myynti ja markkinointi. Kontaktoimme potentiaalisia asiakkaita ja toteutamme mm. suoramarkkinointia sekä digitaalisen markkinoinnin kampanjoita, kuten hakukonemainontaa tai sosiaalisen median markkinointia. Näiden osalta saatamme myös tehdä markkinointia asiakasprofiilien perusteella. Tämän osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on oikeutettu etumme. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltää häneen kohdistuva suoramarkkinointi. Emme myy tai vuokraa henkilötietoja kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksia varten.

Asiakasviestintä. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja myös asiakasviestintätarkoituksiin, kuten palautteiden ja tukipyyntöjen hoitamista ja palveluja koskevien tiedoksiantojen tekemistä varten. Tämän osalta henkilötietojen käsittelyperuste on oikeutettu etumme ja mahdollisesti myös sopimuksen täytäntöönpano.

Analytiikka ja liiketoimintamme kehittäminen. Saatamme myös käsitellä henkilötietoja digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyvän liiketoimintamme kehittämiseksi. Tämän osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on oikeutettu etumme.

Oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen. Saatamme käsitellä henkilötietoja myös oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi (mm. kirjanpito, verotus, työsopimuslaki).

Henkilöstöhallinto ja rekrytointi. Henkilöstöön liittyviä henkilötietoja kerätään ja käsitellään pääasiassa henkilöstöhallinnollisiin tarkoituksiin, kuten työsopimusvelvoitteiden täyttämiseen, palkanmaksuun, verotukseen ja muihin työsuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseen sekä työsuhteisiin liittyvien lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen liittyen. Tämän osalta henkilötietojen lainmukainen käsittelyperuste on sopimuksen täyttäminen sekä työsuhteeseen liittyvien lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen, toisinaan myös työntekijän antama suostumus. Rekrytoinneissa käsittelemme henkilötietoja pääasiassa sopimuksen valmistelemiseksi ja työnhakijan tai työntekijäehdokkaan suostumuksen perusteella. Työnhakijan antaman suostumuksen perusteella saamme ja käsittelemme myös työnhakijoihin liittyviä muilta kuin työnhakijalta itseltään saatuja henkilötietoja.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Käyttäjän ei sensitiivinen henkilötieto – etunimi, sukunimi, työntekijätunniste, sähköpostiosoite, pankkitilin numero, puhelinnumero, puhelinmalli sekä puhelimen käyttöjärjestelmäversio. Lisäksi rekisteriin kerätään käyttäjän vapaasti kirjoittamaa tekstiä, kuten toivotun käyttöpaikan yhteystiedot.
  • Lokitiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään verkkosivujen käyttäjiltä verkkosivuilla esiintyvillä tiedonkeruulomakkeilla.

7. Evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä verkkosivustomme käyttäjäliikenteen arvioimiseen ja kehittämiseen sekä chat-palvelun tarjoamiseen sivustolla vierailijoille. Lisäksi me tai yhteistyökumppanimme voimme käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa käyttäjän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa käyttäjää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Voimme luovuttaa henkilötietojasi perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Eazybreak käyttää palvelunsa tuottamisessa alihankkijoita, kuten hosting-palvelujen tarjoajaa, SMS-Gatewayn tarjoajaa sekä asiakaspalvelun ulkoistuskumppania, joilla saattaa heidän palvelunsa toteuttamiseksi olla tarvittavassa laajuudessa pääsy henkilötietoihin. Eazybreakilla on asianmukainen sopimus näiden tahojen kanssa ja annamme sinulle halutessasi tarkemmat tiedot näistä kumppaneistamme.

Eazybreak saattaa käyttää tietoja myös omien tuotteidensa ja palveluidensa käyttöön, kehittämiseen tai markkinointiin liittyen.

Tietoja saatetaan luovuttaa myös tytär- ja osakkuusyhtiöillemme tai muille kanssamme samaan konserniin kuuluville yhtiöille tai yrityskaupan tai liiketoimintakaupan yhteydessä.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Verkkosivuillamme käytämme lomaketta, jolla voit tilata markkinoinnillisen uutiskirjeemme haluamaasi sähköpostiosoitteeseen. Toteuttaaksemme uutiskirjeemme luovutamme  henkilötietojasi MailChimp-sähköpostipalvelulle, jonka tietosuojaselosteeseen pääset tutustumaan täältä.

Sivuston kävijäliikenteen analysoimisessa ja kehittämisessä käytämme Google Analytics-palvelua, joka kerää käyttäjän Internet-selaimen IP-osoitteen. Googlen tietosuojakäytäntöön voit tutustua täällä.

Sinulla on myös mahdollisuus lähettää meille käyttöpaikkatoiveita verkkosivuiltamme löytyvällä lomakkeella. Halutessasi voit pyytää lomakkeella, että lähetämme sinulle sähköpostitse lisätietoa toiveesi etenemisestä myyntiprosessissamme. Valitessasi tämän vaihtoehdon tallennamme ilmoittamasi sähköpostiosoitteen Pipedrive-asiakkuudenhallintajärjestelmäämme, mistä se välitetään Zapier-integraatiosovelluksen kautta Microsoft Outlook-sähköpostiohjelmistoon. Näiden ohjelmistojen tietosuojakäytäntöihin voit tutustua ao. linkeistä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki aineisto talletetaan vain sähköisesti.

Eazybreakin tietokantoihin, joissa tieto talletetaan, on pääsy vain tietokantoja ylläpitävällä henkilöstöllä, joka on varmistettu käyttäjäoikeuksilla. Käyttöliittymissä näytetään vain ne tiedot jotka ovat tarpeen kunkin käyttäjäroolin työtehtäviä varten. Käyttöliittymän näkymät ja pääsyoikeudet ovat rooli- tai käyttäjäkohtaisia.

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

11. Tietojen säilytysaika

Säilytämme edellä kuvatulla tavalla henkilötietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden sähköpostiosoite säilytetään MailChimp-palvelussa kunnes käyttäjä ilmoittaa, ettei enää halua vastaanottaa uutiskirjeitämme. Tämän ilmoituksen voi tehdä suoraan uutiskirjeestä tai sähköpostitse [email protected]

12. Mitkä ovat oikeutesi?

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Voit käyttää oikeuksiasi keräämiemme tietojen tarkistamiseen, korjaamiseen ja poistamiseen lähettämällä sähköpostin osoitteeseen [email protected] tai ottamalla meihin yhteyttä edellä selostettuihin osoitteisiin.

Edellä mainittujen oikeuksien ja muiden oikeuksiesi lisäksi sinulla on myös lainsäädännössä taattu oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka, tai jossa väitetty henkilötietoasetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa kyseinen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Eazybreak voi ajoittain tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.