Registerbeskrivning

REGISTERBESKRIVNING
Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999).

REGISTERANSVARIG
Eazybreak Oy (nedan ”Eazybreak”)
FO-nummer 2304493-8
Kutomotie 16
00380 Helsingfors

REGISTRETS NAMN
Användarregister för Eazybreak Tjänsten

ANSVARING PERSON FÖR REGISTRET
Teija Ritari ([email protected])

REGISTRETS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL
De registrerade användarna finns i Eazybreaks användarregister, och uppgifterna i detta används för att genomföra, upprätthålla och sköta Tjänsten och för marknadsföring Eazybreak och dess samarbetspartner tjänsten.

Eazybreak upprätthåller dessutom ett identifieringssystem, som används för att identifiera anställda som är berättigade till skatteförmåner och arbetar för arbetsgivare som använder ett elektroniskt betalningssystem. Eazybreak ska räddninganställd namnger, tilltalar e-posten, telefonnummer, och personnummer levererat av arbetsgivaren i identifieringssystemet. Syftet med hanteringen av dessa anställdas personuppgifter är att i samband med en transaktion identifiera de personer som är berättigade till anställningsförmånen.

Informationen om användaren lagras, så länge som användaren är registrerad i Tjänsten. Personuppgifter ska lagras för två (2) år efter att användaren har slutat använda Tjänsten för att svara på användarens möjliga frågor. Därefter ska alla personuppgifter utrotas ur våra system förutom information för att lagra enligt lagen.

REGISTRETS INNEHÅLL
I registret hanteras uppgifter som tillhör följande kategorier:

  • Användarlösen, e-postadresser och övriga identifieringsuppgifter.
  • Basuppgifter om registrerade konsumentanvändare (anställda), såsom namn, e-postadresser, telefonnummer oc person nummer, tillstånd/förbud mot direkt marknadsföring. Dessutom uppgifter om arbetsgivaren samt tidigare användning av den skattefria anställningsförmånen. Bankkonto information, på separat begäran, for möjlig saldo returnering, när användare har avslutat sig att använda Tjänsten.
  • I fråga om företagsanvändare, allmänna uppgifter rörande företagets verksamhet, såsom företagets namn, FO-nummer och adress samt kontaktpersonens namn, ställning i företaget, telefon och e-postadress. Därtill företagsanvändarens kontonummer samt namn på och address till varje verksamhetsställe som ansluts till Tjänsten.

KÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS FÖR REGISTRET
Personuppgifter samlas in i samband med att användaren registrerar sig till Eazybreaks Tjänst samt i övriga sammanhang direkt av användaren. Eazybreak upprätthåller dessutom ett identifieringssystem där arbetsgivare har bringat namn på sina personalrepresentanter samt deras e-postadresser och telefonnummer. Personuppgifter kan också insamlas och uppdateras med hjälp av befolkningsregistret, Suomen Suoramarkkinointiliittos förbudsregister samt andra motsvarande register.

UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER
Vi lämnar inte ut personlig information till tredje part. Uppgifter behandlas och lämnas inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

SKYDD AV REGISTRET
Uppgifterna samlas i en databas som är gemensam för Tjänsten och skyddas med brandmur, lösenord och andra tekniska metoder.

RÄTT TILL INSYN
Användaren har i enlighet med personuppgiftslagen rätt få veta vilka uppgifter om honom eller henne som har registrerats i personregistret. Den registrerade kan granska sina uppgifter direkt på sin egen personliga sida i Tjänsten.

RÄTTELSE AV UPPGIFT
Användaren kan uppdatera sina uppgifter direkt på sin egen personliga sida i Tjänsten.

ÄNDRINGAR I REGISTERBESKRIVNINGEN
Detta dataskyddsdirektiv revideras periodvis utan att vi meddelar detta till dig. Dessa ändringar kan läsas under “Senast ändrade” nedanför. Besök gärna denna sida periodvis för att läsa de senaste ändringarna. Ditt forsätta användandet av servicen betyder att du godkänner dessa nya ändringar och framtida ändringar.

SENASTE UPPDATERING DAG
Detta registerbeskrivning har ändrat 13.5.2013.