Ajankohtaista

Tulorekisteri-blog-cover.jpg

Luontoisetujen ilmoittaminen Tulorekisteriin

Jaa
  • 3
    Jakoa

1.1.2019 Suomessa otetaan käyttöön Kansallinen Tulorekisteri (KATRE), joka on Verohallinnon Tulorekisteriyksikön ylläpitämä sähköinen tietokanta työntekijöiden palkka-, eläke- ja etuustiedoille. Uudistuksen myötä kaikki 1.1.2019 jälkeen maksetut palkat, eläkemaksut ja henkilöstöedut ilmoitetaan keskitetysti Tulorekisteriin. Jatkossa työnantajan ei siis tarvitse ilmoittaa työntekijöidensä palkkoja erikseen Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, Työttömyysvakuutusrahastolle tai työtapaturmavakuuttajille; yksi paikka eli Tulorekisteri riittää. Palkat, eläkemaksut ja etuudet tulee ilmoittaa Tulorekisteriin lähtökohtaisesti viiden päivän kuluessa palkanmaksupäivästä, viikonloput mukaan lukien. Nämä tiedot tulee ilmoittaa työntekijäkohtaisesti, kuten tähänkin asti.

Me kerromme tässä blogikirjoituksessa, miten Tulorekisteriin ilmoitetaan

Luontoisetujen ilmoittaminen Tulorekisteriin

Työntekijälle myönnetyt luontoisedut täytyy aina raportoida Tulorekisteriin riippumatta siitä, veloittaako työnantaja eduista omavastuuosuutta vai ei. Suosituksena on, että luontoiseduista tehdään ilmoitus Tulorekisteriin kerran kuukaudessa.

Tulorekisteri-ilmoituksen voi tehdä käytännössä kahdella eri tavalla: teknisen rajapinnan kautta tai sähköisessä asiointipalvelussa.

1) Tekninen rajapinta taloushallinnon ohjelmistosta: Monista taloushallinnon ohjelmistoista löytyy suora integraatio Tulorekisteriin, minkä avulla sinunkin yrityksesi on mahdollista automatisoida Tulorekisteri-ilmoitukset. Varmista siis ensin järjestelmätoimittajaltasi, tai tilitoimistoltasi, onko yrityksesi Tulorekisteri-ilmoituksia mahdollista automatisoida.

2) Sähköinen asiointipalvelu: Jos tekninen rajapinta ei ole yrityksesi käytössä, voit vaihtoehtoisesti käyttää Tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua osoitteessa tulorekisteri.fi. Asiointipalveluun tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella. Asiointipalvelussa voi toimittaa tietoja Tulorekisteriin joko lataamalla XML-muotoisen tiedoston palveluun tai täyttämällä verkkolomakkeen. Lue lisää sähköisestä asiointipalvelusta

 

Mitä summia ja millä tulolajeilla lisään ilmoitukseen?

Eazybreak-edut raportoidaan Tulorekisteriin niiden käytetyn arvon mukaan työntekijäkohtaisesti. Tämän tiedon saat aina Eazybreakin raporteilta. Voit valita haluatko raportin käytettyjen etujen täydestä arvosta vai pelkistä omavastuuosuuksista, joten tiedon vieminen Tulorekisteriin on nopeaa. Tulorekisteri-ilmoitukseen tarvitsemasi tiedot löytyvät raporteiltamme helposti lounas-, liikunta- ja kulttuuri- sekä työmatkaedun osalta.

Ilmoitettaessa tietoja Tulorekisteriin kullekin kirjaukselle täytyy valita tulolaji – eli ilmoittajan täytyy kertoa millaista tuloa palkansaajalle on maksettu. Luontoisedut pitää ilmoittaa Tulorekisteriin vähintään yhteissummana, mutta halutessasi voit eritellä ne täydentävillä tulolajeilla. Tämä sääntö pätee riippumatta siitä, ilmoitatko tulotietoja taloushallinto-ohjelmistostasi teknisen rajapinnan kautta vai sähköisessä asiointipalvelussa. Perttusen Pelti Oy:n esimerkin kautta esittelemme alla sekä suppean että laajan ilmoitustavan, jotta voit helposti arvioida kumpi tapa on sinulle parempi.

 

Perttusen Pelti Oy

Toimitusjohtaja Janne Perttusen yritys Perttusen Pelti Oy on Keravalainen yhden miehen pienyritys. Yritys tarjoaa ravintoetuna kuukausittaisten työpäivien mukaisen määrän 10,50 € nimellisarvoisia sähköisiä lounasseteleitä, joista työntekijän omavastuu on 75 % tai vähintään 6,60 €. Todellinen omavastuusumma määräytyy maksuhetkellä valitun summan mukaan: 10,50 € lounasmaksun omavastuu on 7,88 € ja 9,20 € maksun 6,90 €. Lisäksi työntekijöille tarjotaan 800 €  työmatkaetua sekä 600 € liikunta- ja kulttuurietua. Liikunta- ja kulttuuriedusta Perttusen Pelti veloittaa työntekijältään 300 € omavastuun. Tammikuussa 2019 tapahtuu niin, että Janne Perttunen käyttää täyden määrän itselleen osoittamia työsuhde-etuja. Käytämme tässä esimerkissä vuoden 2019 verotusarvoja luontoiseduille.

Ravintoetu 

Perttusen Pelti Oy:n ravintoedussa työntekijän omavastuu on Verohallinnon määräämän verotusarvon mukainen. Tällöin toimitusjohtaja Perttunen voi valita, ilmoittaako hän käytetyn ravintoetunsa suppealla tai laajalla tavalla.

RAVINTOETU – OMAVASTUUNA VEROTUSARVO 75 %
Suppea ilmoitustapa Summa Laaja ilmoitustapa Summa
Tulolaji 317 – Muu luontoisetu 241,50 € 334 – Ravintoetu 0 € TAI 241,50 € (saat valita itse)
Tarkennukset Edun tyyppi: Ravintoetu

Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä

Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä
Omavastuu 407 – Muista luontoiseduista peritty korvaus 181,13 € 407 – Muista luontoiseduista peritty korvaus 181,13 €

Ilmoitustapa olisi sama myös siinä tapauksessa, että Perttusen Pelti veloittaisi jonkin muun omavastuusumman kuin verotusarvon (6,60 € / 75 % maksun summasta lounasmallista riippuen).

Lue lisää lounasedusta ja Tulorekisteristä.

Työmatkaetu eli Työsuhdematkalippu

Ravintoedusta poiketen käytetty työmatkaetu pitää aina ilmoittaa Tulorekisteriin omina tulolajinaan riippuen siitä, syntyykö edusta verollista osuutta. Työmatkaetu on Verohallinnon määräyksen mukaan verotettavaa tuloa, kun edun arvo ylittää 300 euroa ja alittaa 750 euroa. Kun Perttunen käyttää työmatkaetuaan 800 € arvosta, tarkoittaa se 450 € verollista ja 350 € verotonta osuutta. Verollinen ja veroton osuus ilmoitetaan Tulorekisteriin erikseen, omina tulolajeinaan.

TYÖSUHDEMATKALIPPU – EI OMAVASTUUTA
Tulolaji Summa
Veroton etuus 341 – Työsuhdematkalipun verovapaa osuus 350,00 €
Verollinen etuus 342 – Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus 450,00 €

Jos työmatkaedusta peritään omavastuu työntekijältä, niin peritty korvaus ilmoitetaan vielä erikseen tulolajilla 415 – Työsuhdematkalipusta peritty korvaus.

Lue lisää työsuhdematkalipusta ja Tulorekisteristä.

Liikunta- ja kulttuurietu

Liikunta- ja kulttuurietua ei välttämättä tarvitse ilmoittaa lainkaan Tulorekisteriin, jos edusta ei peritä omavastuuta ja sen vuotuinen arvo jää alle 400 euroon. 400 € ylittävä osuus tulee kuitenkin ilmoittaa veronalaisena etuna tulolajilla 315 – Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu. Ja jos omavastuuta peritään, niin se ilmoitetaan tulolajilla 407 – Muista luontoiseduista peritty korvaus.

Perttusen Pelti Oy:n tapauksessa (600 € vuotuista etua 300 € omavastuulla) liikunta- ja kulttuuriedusta täytyy ilmoittaa ainoastaan perityn omavastuun määrä, sillä edusta peritty korvaus eli omavastuu pienentää verotettavan edun määrää. Tämä tarkoittaa sitä, että kun 600 € edusta peritään 300 € omavastuu, niin verotettavan edun määräksi jää 300 €. Liikunta- ja kulttuurietu on kuitenkin veroton 400 € asti, joten verollista etuutta ei tässä tapauksessa synny lainkaan.

LIIKUNTA- JA KULTTUURIETU – SIS. OMAVASTUUN
Tulolaji Summa
Omavastuu 407 – Muista luontoiseduista peritty korvaus 300,00 €

Yhteenveto Perttusen Pelti Oy:n luontoiseduista & Tulorekisteristä

Perttusen Pellin luontoisetujen ilmoittaminen Tulorekisteriin ei loppujen lopuksi ole valtavan monimutkaista, vaikka tulolajien pyörittely tuntunee vielä melko vieraalta. Tulorekisteriin kannattaa kuitenkin tutustua perustasolla, jotta tunnet tämän velvollisuutesi työnantajana riittävällä tasolla. Kuten alussa mainitsimme, niin ilmoitukset on helpointa tehdä taloushallinnon ohjelmiston kautta, mikäli sellainen järjestelmätoimittajaltasi löytyy. Tarkista siis se ensin. Luontoisetujen ilmoittamisessa on huomattava se, että työntekijöiltä perityt omavastuut ilmoitetaan yhteissummana tulolajilla 407 – Muista luontoiseduista peritty korvaus. Tässä tapauksessa se tarkoittaa, että ravintoedun sekä liikunta- ja kulttuuriedun omavastuut lasketaan yhteen, ja Tulorekisteriin ilmoitetaan perityksi summaksi 181,13 + 300,00 = 481,13 €.

YHTEENVETO – PERTTUSEN PELTI OY:N LUONTOISEDUT
Suppea ilmoitustapa Summa Laaja ilmoitustapa Summa
Ravintoetu 317 – Muu luontoisetu 241,50 € 334 – Ravintoetu 0 € TAI 241,50 € (saat valita itse)
Tarkennukset Edun tyyppi: Ravintoetu

Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä

Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä
Muista luontoiseduista peritty korvaus eli omavastuu 407 – Muista luontoiseduista peritty korvaus 481,13 € (ravintoetu 181,13 + liikunta- ja kulttuurietu 300,00 €) 407 – Muista luontoiseduista peritty korvaus 481,13 € (ravintoetu 181,13 + liikunta- ja kulttuurietu 300,00 €)
Työmatkaetu – Veroton 341 – Työsuhdematkalipun verovapaa osuus 350,00 €
Työmatkaetu – Verollinen 342 – Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus 450,00 €

Lisää Kansallisesta Tulorekisteristä muualla


Jaa
  • 3
    Jakoa

Samankaltaisia artikkeleita