Tag Verotusarvot

Tax-heaven-typewriter.png

Luontoisetujen verotusarvot – tarkista aina ajantasainen lista

Verohallinto säätelee Suomessa luontoisetujen arvot, joita noudattamalla yritykset ja työntekijät voivat hyödyntää valtion tarjoamat verohelpotukset. Raja-arvojen ylittäminen synnyttää verotettavaa etua, joka työnantajan tulee käsitellä työntekijän palkassa verollisena tulona. Työnantajan kannattaa siis valita työsuhde-etujen arvot huolellisesti.

Verohallinto julkaisee aina loppuvuodesta päätöksensä luontoisetujen verotuksesta seuraavalle vuodelle. Hiljattain annettiin myös päätös, jossa määriteltiin luontoisetujen verotusarvot 2021. Mielenkiintoisimmat uudistukset ja koonti eri etuuksien muutoksista löytyvät alta.

Lue lisää

coins-948603_1280.jpg

Luontoisetujen verotusarvot 2020

Suomessa Verohallinto säätelee luontoisetujen arvot, joita noudattamalla yritykset ja työntekijät voivat hyödyntää järjestelmän tarjoamat verohelpotukset. Raja-arvojen ylittäminen synnyttää verotettavaa etua, joka työnantajan tulee käsitellä työntekijän palkassa verollisena tulona. Työnantajan kannattaa siis valita työsuhde-etujen arvot huolellisesti.

Verohallinto julkaisi hiljattain päätöksensä, jossa määritellään luontoisetujen verotusarvot vuodelle 2020. Verotusarvojen muutokset koskevat tänä vuonna vain ravintoetua, jonka ala- ja ylärajat nousevat 0,20 €. Liikunta-, kulttuuri-, työmatka- ja hierontaetujen raja-arvot pysyvät verotuksessa ennallaan.

Lue lisää